PÜSSI MARJAKESE LASTEAED

Tere  emme ja issi


Lasteaeda tulek on suur muutus Teie lapse elus. Et laps kiiremini lasteaiaga koduneks, on tähtis, et valmistaksite teda  ette.

Selleks:

  •  tutvuge lasteaia kodukorra ja päevakavaga;
  •  ühtlustage kodune päevakava lasteaia omaga;
  •  õpetage lapsele eneseteenindamist ja hügieeniharjumusi;
  • harjutage last sööma eakohast ja mitmekesist toitu;
  •  varuge aega ja kannatlikkust lapse järk- järguliseks harjutamiseks lasteaiaeluga, õpetajatega ning teiste lastega;
  •  kujundage endas ja lapses positiivset suhtumist lasteaeda.

Rääkige rühmas õpetajaga oma muredest ja tekkinud probleemidest, samuti rõõmudest.

Järjekorda registreerimine

  •  Avaldus täidetakse lasteaias või lasteaia kodulehelt võetud blankett saata täidetud kujul e-maili aadressile: direktor@marjakese.ee
  •  Rrühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks toimub kevadel üldise järjekorra alusel
  •  Eelisjärjekorras võetakse vastu Lüganuse valla rahvastikuregistris olevad lapsed
  •  Õppeaasta keskel võetakse lapsi vastu ainult vabanevatele kohtadele.