PÜSSI MARJAKESE LASTEAED

Päevakava

Õppe- ja kasvatustegevus toimub päevakava alusel, mis kindlustab laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevused, täiskasvanu planeeritud õppe-ja kasvatustegevused ja puhkeaeg. Lasteaia päevakava koostatakse lähtuvalt riiklikust õppekavast ning sõltuvalt laste vanuserühmast. Päevakavas võimaldatakse väikelapsele (kuni kolme aasta vanuseni) vähemalt üks kord päevane uneaeg. Lapsed viibivad iga päev sõltuvalt ilmastikust vähemalt 1-2 korda õues. Lapse lasteasutusse toomine ja kojuviimine ei tohi segada une - ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi.


Päevakava  tööpäevadel  kella 7.00 -18.00

KellaaegTegevus
7.00 - 8.30

1. Laste saabumine-vastuvõtmine lasteaeda

2. Individuaalne töö lastega

 • õppe-ja loovmängud
 • vaba tegevus
 • info vahetamine lastevanematega
8.30 - 9.00Hommikusöök
9.00 - 12.30

1. Õppetegevused

2. Õues viibimine

 • mängud
 • vaatlused
 • jalutuskäigud
 • liikumismängud
 • vaba tegevus
11.35 - 13.00Lõunasöök
12.00 - 14.50Puhkeaeg
15.05 - 15.35Õhtuoode
15.35 - 18-00

1. Muud tegevused

 • individuaalne töö lastega

2. Vabad mängud toas ja õues

 • õppe-ja loovmängud

3. Laste kojusaatmine

 • info vahetamine lastevanematega

OMA LAPSE TÄPSEMA PÄEVAKAVAGA SAATE TUTVUDA RÜHMAS